بایگانی برچسب: نیایش با خداوند

نیایش شبانگاهی با خدا

نیایش با خدا پروردگارا! پروردگارا، طاعت ما را از ریا و تظاهر، پاکیزه دار. پروردگارا! نام ما را در جمعی قرار بده که ارکان و وقت های نماز را نیکو داشته اند و با ارحام خود به نیکوکاری و مساعدت رفتار می نمایند. پروردگارا! یار ما باش تا در سایه …

توضیحات بیشتر »