بایگانی برچسب: ترجمه مناجات خمس عشر مناجات المطیعین

متن و آموزه های مناجات المطیعین (مناجات فرمان برداران)

مناجات المطیعین، از مناجات های خمس عشر یکی از مضامین مناجات المطیعین درخواست قرار گرفتن در زمره صالحان و نیکانی که در اتصاف به فضائل و مکارم اخلاقی از افراد دیگر پیشی گرفته اند و عمر خویش را صرف اعمال شایسته و ماندگار می سازند می باشد. مناجات الْمُطیعین یا …

توضیحات بیشتر »