بایگانی برچسب: احادیث از پیامبر درباره بیماران

احادیث درباره بیماری

احادیث درباره پاداش بیماران برخی گمان می کنند که بیماری یکی از پدیده های نکبت بار هستی است که پیامدی جز سختی و بیچارگی به دنبال نخواهد داشت. اما بزرگان دینی به ما آموخته اند که بیماری برای مومنان نه تنها عذاب الهی نیست بلکه می تواند ثمرات فراوانی را …

توضیحات بیشتر »